Produkter

Kategorier

Product Filter
alltrack modd snoskar 500hb

Alltrack Modd. och snöskär (mönsterskydd)

ändbockade

Ändbockade skär S300

Banddubb

Banddubb

bas sparskar

Bas- och Sparskär

buskaggregat

Buskaggregat

fastdetaljer bricka bult mutter skruv

Fästdetaljer

Force

Force Hårdmetallskär 900 HB (mönsterskydd)

Logo Hagfors Vägstål

Hårdmetall, Wolfram/Carbide, 800 HB (Kanada)

isrivarskar perforerade s300

Isrivarskär, perforerade S300

skopstal kamprofilstal

Kamprofilstål

mutter

Mutter

Plattor för kommunalblad

Plattor för väghyvlar och sidovingar (SMS)

Plattor för väghyvlar och sidovingar (Universal)

skopstal profilstal

Profilstål

skopstal skarstal

Skärstål

slitmedar snoplog 500hb

Slitmedar för snöplogar, HB 500

slitskor snoplog 500hb

Slitskor för snöplogar HB500

slitstål

Slitstål

Snöplogskär med förlängda, bockade ändar – Universalskär 500 HB

Snöplogsskär – kommunalblad (ej vändbara) 500 HB

Snöplogsskär – plana, otandade 500 HB

Snöplogsskär – universalskär 600 HB

Snöplogsskär A – universalskär 500 HB

Snöplogsskär B – universalskär 500 HB

Snöplogsskär m. förlängda, bockade ändar – kommunalblad (ej vändbara) 500 HB

sparskarsbultFH

Sparskärsbult, FH

Spets- och trapetsskär

Spets- och trapetsskär

system2000 hallarplatta for stift

System 2000 – Hållarplatta för hårdmetallstift

system2000 hardmetallstift

System 2000 – Hårdmetallstift

universalskar kupade tandade isrivarskar 450-500hb

Universalskär för väghyvlar med snabbmonteringssystem – kupade, tandade (isrivarskär) 450-500 HB

universalskar plana otandade 500hb

Universalskär för väghyvlar med snabbmonteringssystem – Plana, otandade 500 HB

universalskar plana tandade grusskar 450-500hb

Universalskär för väghyvlar med snabbmonteringssystem – Plana, tandade (grusskär) 450-500 HB

universalskar plana tandade isrivarskar 450-500hb

Universalskär för väghyvlar med snabbmonteringssystem – plana, tandade (isrivarskär) 450-500 HB

universalskar plana otandade 600hb

Universalskär för väghyvlar med snabbmonteringssystem, Plana, otandade 600 HB

Väghyvelskär svensk standard (SMS) – kupade, tandade (isrivarskär) 450-500 HB

Väghyvelskär svensk standard (SMS) – plana, otandade 500 HB

Väghyvelskär svensk standard (SMS) – plana, tandade (grusskär) 450-500 HB