fastdetaljer bricka bult mutter skruv

Fästdetaljer

Obs! Använd tabellen nedan för att hitta rätt beställningsnummer.

Beställningsnummer

Best. nr. Benäming
55706 Stödbricka, rak 70
55707Stödbricka, kupig 80,65
55708 Kilbult 47
55709 Kilbult 53
55715 Kilbult 53 (24)
55716 Kilbult 65
55712 Kil 20,5 x 125
55739 Expander 20,5 x 125
55740 Kil 24,5 x 125
55744 Kil 26,0 x 125
55724 Skruv KH 16 x 45
55725Skruv KH 16 x 55
55726Skruv KH 16 x 70
55732 Skruv KH 16 x 90
55727 Skruv FH 16 x 37
55723 Skruv FH 16 x 50
55728 Skruv FH 16 x 55
55729Skruv FH 16 x 65
55748Skruv FH 16 x 80
55731Skruv FH 16 x 90
55730 Skruv sexkant 16 x 40
55743Skruv insex 12 x 40
55745Skruv insex 16 x 40
55795Insexnyckel 100
55734Mutter, fläns 16
55741Mutter, fläns 12
55735Mutter, triloc 16