fastdetaljer bricka bult mutter skruv

Fästdetaljer

Obs! Använd tabellen nedan för att hitta rätt beställningsnummer.

Beställningsnummer

Best. nr.Benäming
55706Stödbricka, rak 70
55707Stödbricka, kupig 80,65
55708Kilbult 47
55709Kilbult 53
55715Kilbult 53 (24)
55716Kilbult 65
55712Kil 20,5 x 125
55739Expander 20,5 x 125
55740Kil 24,5 x 125
55744Kil 26,0 x 125
55724Skruv KH 16 x 45
55725Skruv KH 16 x 55
55726Skruv KH 16 x 70
55732Skruv KH 16 x 90
55727Skruv FH 16 x 37
55723Skruv FH 16 x 50
55728Skruv FH 16 x 55
55729Skruv FH 16 x 65
55748Skruv FH 16 x 80
55731Skruv FH 16 x 90
55730Skruv sexkant 16 x 40
55743Skruv insex 12 x 40
55745Skruv insex 16 x 40
55795Insexnyckel 100
55734Mutter, fläns 16
55741Mutter, fläns 12
55735Mutter, triloc 16