Välkommen till Hagfors Vägstål

Hagfors Vägstål startades 1993 i Ekshärad av nuvarande delägare Jan Lindgren. Företagets drivs i första och andra generation Lindgrens och har sin kunskap och kvalitet djupt förankrad i Uddeholms anda, då det var där som företaget verkade innan uppstarten -93.

Vår flexibilitet och vakenhet för nya idéer har gett oss ett gott rykte som en kunnig och pålitlig leverantör.

Nu mer har varumärket växt sig starkt genom att bredda sig på flera produkter i närliggande branscher, men också genom investeringar för att kontinuerligt utveckla och förbättra våra produkter.

Vi sätter alltid kundens behov i fokus.